Členstvo v klube

Pre nových členov, ktorý sa stávajú členmi klubu po prví raz prosíme vyplniť prihlášku do klubu a spolu s potvrdením o platbe zápisného 18 € a členského na daný kalendárny rok 20 € poslať na adresu tajomníčky klubu pani - Jaroslava Poláková, Hlavná 345/93, 941 44 Hul. Prihlášku do klubu nájdete na stiahnutie nižšie na tejto stránke a taktiež v sekcií dokumenty.

Pre stálych členov klubu, prosíme uhradiť ročný členský poplatok vo výške 20 € do 31. januára daného roka, v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok, ktorý je vo výške 18 €.

Číslo účtu klubu IBAN: SK 86 5600 0000 0053 5203 3001

ZÁPISNÝ POPLATOK: 18,00 €

ČLENSKÉ: 20,00 €

do poznámky prosím napíšte meno + členské