Funkcionári klubu

Členovia výboru:

Predseda:

Milan Polák

Hlavná 345/93, 941 44 HUL

Tel.: 0905 757 000

email: mpgroup72@gmail.com

Podpredseda:

Marta Sikelová

Smaragdova 25, 851 10 Bratislava 5

Tel.: 0905 764254

email: marta.sikelova@swteam.eu

Pokladníčka:

Martina Sásová

Vojenská 2524/32,93401 Levice

Tel.: 0903379209

email: sasovam@gmail.com

Hlavný poradca chovu a (KAO):

Ing. Milan Polák ml

Telince 72, 951 61

Tel.: 0915 057 417

email: polak.milan72@gmail.com

Tajomníčka:

Jaroslava Poláková

Hlavná 345/93, 941 44 HUL

Tel. 0904 700 563

Členovia:

Ondrej Bíroš

Tel: 0907 851 372

Ing. Roman Hausleitner

Tel: 0918 873 651

Poradca chovu MSP:

Petr Kubík

Parková 13, 951 93 Topolčianky

Tel: 0907 262 325

email: petr.jockey@gmail.com

Členovia kontrolnej a revíznej komisie:

MVDr. Peter Supuka

Robert Sikela

Andrea Ábelová