O nás

1. Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov plemena Kaukazský ovčiak a Moskovský strážny pes. 

2. Zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu Kaukazský ovčiak prípadne iných ruských plemien,organizovanie chovateľských akcií, výstav, a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko - športových aktivít.

3. Uspokojuje spoločenské, športové a canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a/alebo športovej výkonnosti.

4. Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.

5. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.

6. Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.

5. Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje s ďalšími kynologickými klubmi, UKK a SKJ, pri svojich aktivitách postupuje v súlade s predpismi UKK, SKJ a FCI.