Kontrolóri vrhov

Ing. Milan Polák ml, Telince

0915 057 417

Milan Polák, Húl 

0905 757 000

Mgr. Ladislav Pilný, Pezinok

0907 797 989

Bc. Simona Gerbery, Obišovce

0905 551 749

Ing. Peter Pačesa, Hnúšťa

0907 097 744

Ing. Supuka Miloš, Vyšný Žipov

0905 727 515

Jaroslava Maslančíková, Žilina

0903 956 981