KAO

KAUKAZSKÝ OVČIAK - 328

Pôvod: ZSSR

Pod záštitou: Ruska.

DÁTUM PUBLIKÁCIE OFICIÁLNE platného štandardu: 13.10.2010.

VYUŽITIE: Strážny pes.

ZARADENIE PODĽA FCI: Skupina 2 pinče a bradáče

Typ - molosoidné

plemená,

švajčiarske salašnícke psy

Sekcia 2.2 molosoidné plemená

horského typu

Bez skúšky výkonu.

KRÁTKE HISTORICKÉ ZHRNUTIE

Predpokladá sa, že kaukazský ovčiarsky pes (KO) pochádza zo starovekých psov z Kaukazu.

Rozšírenie tohto plemena zahŕňa oblasti od kaukazských hôr po trávnatej stepi južného Ruska.

Na formovanie plemena nemal vplyv len prirodzený výber, ale aj tradície národov osídľujúcich oblasť Kaukazu.

V minulosti boli KPP používané k ochrane stád a bydlísk pred predátormi a inými útočníkmi.Prvá zmienka o veľkých molosoidných psoch používaných v armáde arménskeho cára Tigran II sa datuje od 1. storočie pred n. l.

Chovateľská práca s plemenom začala na konci 20 - tých rokov 20.storočia v ZSSR. V procese selekcie sa vždy kládol dôraz na potrebu takýchto vlastností, ako fyzická sila, sebavedomie, nebojácnosť, veľmi rozvinutý sluch, dobrý zrak a hustá, nepremokavá srsť.

Všetky tieto vlastnosti, rovnako tak ako ich vytrvalosť, dovoľujú ľuďom používať KPP vo všetkých klimatických podmienkach vrátane tých najdrsnejších.

CELKOVÝ VZHĽAD

Kaukazský pastiersky pes je harmonicky stavaný, veľký, silný pes s masívnou kostrou a mohutným svalstvom, nepatrne obdĺžnikového formátu.

Pohlavný výraz je dobre vyjadrený. Samce, v porovnaní so samicami,sú osvalenejšíe, s dobre vyvinutým kohútikom a väčšie hlavou. Sú tiež celkovo masívnejšie, a majú kratšie telo ako sučky.

Samce s typom dlhšej srsti majú výrazne zreteľnú hrivu.

Dôležité proporcie

Dĺžka tela presahuje výšku v kohútiku o 3-8 %. Dĺžka predných končatín činí v priemere 50-52 % výšky v kohútiku. Dĺžka lebky je s dĺžkou ňufáka v pomere 3:2.

POVAHA A SPRÁVANIE

Správanie je vyrovnané, aktívne, sebavedomé, nebojácne a nezávislé. Kaukazský pastiersky pes je oddaný svojmu pánovi, má vynikajúce vlohy pre stráženie a vrodenú nedôveru k cudzím ľuďom.

HLAVA

Temeno : Hlava je veľká, masívna, široké líc kosti. Pri pohľade zhora hlava pripomína tupý klin so širokou základňou.

Lebka: Masívne a široké, takmer ploché čelo rozdelenej plytkú čelné brázdou. Nadočnicové oblúky sú vyvinuté, ale nie vystupujúce. Tylový hrboľ nevystupuje.

Stop: výrazný, ale nie príliš silno.

TVÁROVÁ ČASŤ

Ňucháč: Čierna, veľká, s primerane otvorenými nozdry, nevystupujúce mimo obrys papule. U strakatých alebo škvrnitých psov je žiaduce čierna nosná huba, ale nie je povinná (ale geneticky modrý alebo pečeňovo hnedý ňucháč nie je povolený).

Papuľa: Široká a hlboká, postupne sa zužujúca k ňucháču, so silnými čeľusťami a bradou, široký koreň a chrbát nosa, dobre vyplnená pod očami. Horná línia papule a lebky sú paralelné.

Pysky: Silné, pevné, s dobrým pigmentom.

Čeľusť / Zuby: Zuby by mali byť zdravé, biele, silné; rezáky sú tesne vedľa seba v jednej línii. Úplný nožnicový alebo kliešťový skus (t.j. 42 zubov).

Poškodenia (zlomené alebo vyrazené) rezákov alebo očných zubov, ktoré nemá vplyv na ocenenie zhryzu, nevadí; absencia jedného alebo dvoch zubov PM1 nemá vplyv na ocenenie.

Líca: Dobre vyvinutý jarmový oblúk, zdôraznený výraznými žuvacími svalmi.

Oči: primerane veľké, oválne, nie príliš hlboko zasadené, široké a šikmo posadené. Farba je rôznych odtieňov od tmavohnedej po lieskovo orieškovou. Očné viečka sú čierna, suchá a tesne priliehajúce. Celkový výraz je vážny, pozorný a zvedavý.

Uši: primerane veľké, silné, trojuholníkového tvaru prirodzene visiace, vysoko a široko posadené. Vnútorná časť ucha prilieha k lícam. Uši sú tradične kupírované v krajine pôvodu. Prirodzené uši majú rovnakú hodnotu.

KRK : Strednej dĺžky, silný, nízko nasadený, oválny v priereze. Golier je výrazný najmä u samcov.

TRUP

Veľmi dobre vyvinutý vo všetkých rozmeroch, široký, svalnatý a dobre vyvážený.

Kohútik: Dobre výrazný, primerane dlhý. Výška v kohútiku mierne prevyšuje výšku v krížoch.

Chrbát: Rovný, široký, pevný.

Bedrá: krátke, široké, mierne klenuté.

Kríže: primerane dlhá, široká, oválna, mierne sa zvažujúca ku koreňu chvosta.

Hrudník : Dlhý, široký, dobre klenutý, všeobecne hlboký rovnako tak ako v jeho prednej časti, v priereze je široko oválneho tvaru. Rebrá sú pružné, falošná rebrá sú dlhé. Predhrudie je výrazné.

Spodná línia a brucho: Brucho je mierne vtiahnuté smerom dozadu.

Chvost: Vysoko nasadený, v tvare kosáka alebo stočený. V pokoji visiace dole dosahujúci k pätám, keď je pes ostražitý, môže byť chvost nesený nad líniou chrbta.

KONČATINY

Predné končatiny

Celkový vzhľad : Dobre osvalené. Pri pohľade spredu sú predné končatiny rovné, rovnobežné, ktoré sú nasadené dosť široko od seba.

Ramená: výrazne svalnatý. Primerane dlhá, široká, zvažujúca sa do uhla s nadlaktím približne 100 °. Lopatka pevne prilieha proti hrudníka.

Ramená: Silné a svalnaté, tesne priliehajúce.

Lakte: Umiestnené striktne vzadu v súbežnej osi, nie sú vytočené dovnútra ani von..

Predlaktie: Rovné, masívne, primerane dlhé, dobre osvalené; zaoblené v priereze.

Nadprstie: Krátke, masívne, z pohľadu spredu a so strany takmer rovné.

Labky: Veľké, okrúhle, prsty dobre klenuté, tesne rastlé.

Zadné končatiny

Celkový vzhľad: Z pohľadu zozadu rovné, rovnobežné a primerane široké. Kolená a päty z pohľadu zo strany sú dostatočne dobre zauhlené. Panvové končatiny by sa nemali opierať príliš vzadu, ale pod zadkom.

Stehno : Široké, svalnaté, primerané dlhé.

Koleno: Dostatočne dobre zauhlené.

Predkolenie : Široký, svalnatý, primerané dlhý.

Päty: Široké a štíhle, dostatočne dobre zauhlené, pevné, nevybočuje dovnútra ani von.

Nadprstia: Nie je dlhé, masívne, z pohľadu spredu a zo strany takmer rovné.

Labky: Veľké, okrúhle, prsty dobre klenuté, tesne rastlé.

CHÔDZA / POHYB: Voľný, pružný, pohyb bez náhlenia s dobrou hnacou silou v panvových končatinách. Dobrá stabilita vo všetkých kĺboch ​​s dobrou koordináciou. Typickým pohybom je klus. Kohútik je v rovnakej úrovni ako zadok a línia chrbta je pri pohybe pomerne stabilné.

KOŽA: Silná, dostatočne pružná, bez záhybov a vrások.

OSRSTENIE

Srsť: Rovná, hrubá, odstávajúce srsť s dobre vyvinutou podsadou. Dĺžka vrchnej srsti rovnako tak ako podsady by nemala byť kratšia ako 5 cm. Na hlave a predných končatinách je srsť kratšia a hustejšia. Chvost je úplne pokrytý hustou srsťou a vyzerá silne a huňaté. Dlhšia vrchná srsť utvára " kefy " na ušiach, "hrivu " okolo krku a "nohavice " na zadných stranách stehien

Farba: Akékoľvek jednofarebné sfarbenie, strakatá alebo bodkovaná forma. Okrem celočierne, čierne škvrnité alebo čierne v akejkoľvek kombinácii alebo modrej či pečeňovo hnedej.

VÝŠKA A VÁHA

Výška v kohútiku:

Psy: Žiaduce výška je 72-75;

Minimálne 68 cm;

Sučky: Žiaduce výška je 67-70 cm;

Minimálne 64 cm.

Väčší vzrast pri harmonickej stavbe tela nie je nedostatkom.

Váha: Psy: Minimálne: 50 kg;

Sučky: Minimálne: 45 kg.

VADY

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených znakov má byť považovaná za chybu a vážnosť, s ktorou je vada posudzovaná, má byť v priamom pomere k jej stupňu a jej vplyvu na celkový zdravotný stav a blaho psa.

Hrubé chyby:

• Príliš ľahká alebo príliš ťažká stavba tela.

• Nedostatok sebavedomia.

• Odchýlky od pohlavného výrazu.

• Hlava malá v pomere k telu, jemná, úzka, dlhá, lymfatická, hranatá alebo guľatá hlava.

• Silne vyjadrený stop.

• Ňucháč: dolu smerujúci; nahor smerujúci či špicatý.

• Zuby príliš malé, široko umiestnené, rezáky nie sú posadené v jednej rovine, akákoľvek odchýlka od zubného štandardu (okrem absencie PM1).

• Nedostatočne výrazné lícne kosti.

• Oči veľké, vypuklé, veľmi svetlé, viditeľná spojivka, ovisnuté očné viečka.

• Uši veľké, úzke, posadené príliš nízko.

• Vyklenutý alebo previsnutý chrbát; dlhá, zvažujúci alebo klenuté bedrá, zadok vyššie ako kohútik.

• Kvadratické telo, príliš zavalité, príliš dlhé, úzke vpredu aj vzadu, príliš dlhé nohy, hrudník veľmi krátky, plochý či plytký; krátka či strmá chrbtica.

• Vrodená krátkchvostosť, bezchvostosť

• Slabé kosti, svaly a väzy v kĺboch ​​.

• Nesprávne uhlenie.

• Skrivené predlaktia

• Nevyvážený pohyb.

• Nedostatok hnacej sily v panvových končatinách.

• Srsť, ktorá je veľmi jemná, kučeravá;,veľmi krátka vrchná vrstva alebo chýba podsada.

Vylučujúce chyby:

• Agresívni alebo príliš bojazliví jedinci.

• Psy vykazujúce zjavné fyzické alebo povahové odchýlky musia byť vylúčení.

• Akákoľvek odchýlka od požadovaného zhryzu.

• Neúplný zubný štandard (chýbajúci akýkoľvek zub okrem tretích stoličiek (M3) alebo prvých premolárov (PM1).

• Entropium.

• Fľakaté oči, tmavo modré, oči so zeleným nádychom, alebo oči rozdielnej farby.

• Kupírovaný chvost.

• Neustále prešľapovanie na mieste alebo nemožnosť oceniť pohyb.

• Čierna farba v akejkoľvek podobe, celočierna, kombinovaná, strakatá, bodkovaná alebo čierne sedlo (okrem masky) 

• Genetická modrá farba v akejkoľvek podobe alebo odtieňa.

• Modrošedo pigmentovaný ňucháč, pysky a okraje očných viečok.

• Genetická hnedá farba v akejkoľvek podobe alebo odtieňa.

• Geneticky modrý ňufák, pysky a okraje očných viečok.

• Čierna farba s pálením, modrá alebo hnedá.

• Vzrast nižšia ako minimálna výška.

• Vážne odchýlky od pohlavného typu u samcov.

Poznámka: Psy (samce) musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.