Novelizovaný výstavný poriadok

Vážení členovia klubu, dávame Vám do pozornosti novelizovaný výstavný poriadok, ktorý nájdete na stránkach SKJ, ale rovnako aj tu v prílohe. Ďalšou dôležitou zmenou je zmena v zaužívanej kynologickej terminológii, ohľadom názvu "chovateľská stanica"viac v prílohe. Treťou novinkou je vyhláška MPaRV 283/2020, ktorú si taktiež môžete pozrieť nižšie v prílohe.